Villa’s, vakantiehuizen en b&b in Italië

Wenst u een voorstel op maat?
Of hebt u een vraag?

Contacteer ons

camille@fronzita.be
 

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

De huurder betaalt 30 % voorschot op het ogenblik van de reservering. Bij reserveringen voor de
maanden juli, augustus en september dient het saldo in de maand mei te worden gestort. Reservering
van andere periode dient het saldo 6 weken voor vertrekdatum volstort te worden.
Bij verhuring binnen de 30 dagen dient het volledige bedrag volstort te worden.
De betalingen worden verricht via de aangeduide bankrekening op de bestelbon. Eenmalige
dossierkosten : 20 euro.

Huurperiode:
Over het algemeen wordt als kortste huurperiode een week genomen, te rekenen van zaterdag tot
zaterdag. De huurprijzen gelden per week. (tenzij anders vermeld)
Aankomst gebruikelijk op zaterdag tussen 16.00u en 20.00u. Vertrek: op zaterdag voor 10.00u, tenzij
anders vermeld.

Annulering:
Bij annulering van de reservering worden volgende kosten in rekening gebracht:
 .  30 % bij annulering meer dan 60 dagen voor de aankomstdatum
 .  70 % bij annulering tussen 60 en 30 dagen voor de aankomstdatum
 .  100 % bij annulering minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum

 

Wanneer er geopteerd wordt voor een annuleringsverzekering, dan vervallen de hierboven vermelde kosten volgens de voorwaarde van de verzekering.
Voor het afsluiten van een annuleringsverzekering :
Annuleringsverzekering bedraagt 5% van de huursom voor een verzekeringspolis via 'Mondial Assistance'
Agentnummer Fronzita 40030791. Neem hiervoor contact op met marc@fronzita.be
(opgelet: af te sluiten binnen de 5 dagen na datum reserveringsformulier)

Aantal personen:
De verhuurder dient steeds op de hoogte gebracht te worden van het juiste aantal personen. Wordt
het aantal overschreden dan heeft de verhuurder het recht U de woning te ontzeggen zonder
teruggave van de betaalde huurbedragen.

Borgsom:
Ter plaatse dient een borgsom te worden betaald bij ingebruikname van de woning. Deze borgsom
wordt terugbetaald bij vertrek na aftrek van eventuele kosten voortvloeiend uit aangebrachte schade.
De huurder dient het gehuurde goed te onderhouden en is verantwoordelijk voor de door hem
veroorzaakte schade of verlies. Alle kosten voor herstel of heraankoop komen ten laste van de
huurder. De huurder verzorgt het eigendom met toebehoren als een goede huisvader.

Eindschoonmaak:
Bij aankomst vindt de huurder de woning schoongemaakt en opgeruimd. De huurder staat in voor de
verwijdering van alle afval en opruiming van de keuken.

Huisdieren:
In de woningen zijn geen huisdieren toegelaten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
overeengekomen.

Klachten:
De huurder verplicht zich binnen de 48 uur na zijn aankomst in de vakantiewoning, de eigenaar of zijn verhuurder
op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken of afwijkingen.

Algemene huurvoorwaarden

Wenst u een voorstel op maat?
Of hebt u een vraag?

Contacteer ons

camille@fronzita.be
 

Rondreizen Italië

 

Belevenissen

Actief/Sportief

Aanbiedingen